Bài quan trọng

Đăng lúc: 2014-06-10 - Đã xem: 7152   Print

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,

Quân điếu phạt (*) trước lo trừ bạo.

Như nước Đại Việt ta từ trước,

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.

Núi sông bờ cõi đã chia,

Phong tục Bắc Nam cũng khác.

Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời gây nền độc lập,

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương.

Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,

Song hào kiệt đời nào cũng có.

(Trích Đại cáo bình Ngô - Nguyễn Trãi, bản dịch của Bùi Kỉ, Ngữ văn 10, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012, tr. 17)

Chú thích: (*) Điếu phạt: (điếu: thương, phạt: trừng trị) rút từý “Điếu dân phạt tội” nghĩa là thương dân, đánh kẻcó tội.

Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Văn bản đã xác định nền độc lập, chủ quyền của nước Đại Việt ở những yếu tố nào?

2. Việc sử dụng những từ ngữ: từ trước,vốn xưng, đã lâu, đã chia, bao đời nhằm khẳng định điều gì?

 

Nội dung bình luận
Gửi bình luận của bạn
Gửi

Số lượt xem: 7152 [Trang chủ] [Trở lại] [Lên trên]
Các bài khác:

www.thaycuong.com

Luyện thi đại học - Luyện thi vào 10 - Luyện thi học sinh giỏi - Thế giới yêu thương - Luyện thi Ngọc Hiền

Copyright 2013 -  www.thaycuong.com -  www.luyenthivan.com